Maring Mediation


Met aandacht & respect in gesprek

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale besluitvorming te komen (bron: Handboek Mediation, Sdu uitgevers).

 

Mediation werkt sneller en is minder dan duur dan naar de rechter gaan. En mediation geeft blijvende oplossingen. Een mediator zorgt ervoor dat je kunt vertellen wat je dwars zit, dat je weer naar elkaar luistert en samen tot een een oplossing komt.


Een mediator is onpartijdig, geeft geen oordeel en zorgt ervoor dat partijen in vertrouwelijkheid kunnen vertellen wat hun dwars zit. Van belang bij mediation is dat partijen vrijwillig meewerken. Tijdens een mediation wordt er gedacht in oplossingen. Er wordt niet alleen terug gekeken naar het verleden maar juist ook naar de toekomst.