Maring Mediation


Met aandacht & respect in gesprek

Voor wie is mediation?

Mediation is geschikt voor iedereen die een conflict heeft, dit wel wil oplossen, maar zelf niet (meer) ziet hoe hij of zij dit zou kunnen doen. In principe lenen alle conflicten zich voor mediation. Je moet wel bereid zijn om met de andere partij te praten, en samen een oplossing te vinden. Anders gezegd: partijen moeten mediation wel een kans willen geven om tot een oplossing te komen.


Mediation kan zeker een oplossing bieden als:

  • er een snelle oplossing moet komen omdat je verder wilt zonder conflict.
  • beide partijen invloed willen hebben op de oplossing van het conflict. Bij mediation onderhandel je zelf over de uitkomst.
  • je de relatie met de andere partij wilt behouden, bijvoorbeeld in geval van een conflict op het werk of een echtscheiding.
  • er problemen zijn in de communicatie met de ander, maar je het conflict wel graag opgelost wilt hebben.

Mediation is niet geschikt als:
  • één van de partijen niet met de andere partij wil praten.
  • één van de partijen absoluut geen mediation wil.
  • er een rechterlijke uitspraak nodig is.
  • er bij één van de partijen geen ruimte of bereidheid is om te onderhandelen.