Maring Mediation


Met aandacht & respect in gesprek

Hoe lang duurt mediation?

Na de eerste bijeenkomst waarin vooral het blootleggen van het conflict centraal zal staan - wat is het probleem, hoe heeft dit kunnen groeien en waarom lukt het niet om dit op te lossen? - zijn gemiddeld genomen nog zo’n drie gesprekken van 1½ tot 2 uur nodig om tot een gezamenlijke oplossing te komen en de afspraken die daarbij worden gemaakt schriftelijk goed vast te leggen.


In de praktijk is gebleken dat gesprekken langer dan 1½ tot 2 uur niet effectief meer zijn en dat het beter is om meerdere gesprekken te voeren, met tussenpauzes van een week of zo nodig langer.


Een gemiddelde mediation duurt in totaal tussen de 6 en 10 uur, afhankelijk van het conflict en de conflictpartijen. Over het algemeen zal na één of twee gesprekken al verbetering in de communicatie merkbaar zijn en kan de mediation binnen twee tot drie maanden worden afgerond.